} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Chính Sách Thành Viên

Chương trình dành cho những khách hàng đăng ký thành viên của KMENS.Quý ông tập sự

Quý ông thật sự

Điểm tích lũy đạt

từ 1đ

từ 5.000đ

Điểm quy đổi

1.000VNĐ = 1đ 

1.000VNĐ = 2đ

Ưu đãi thường xuyên

-  5%

-  10%

Ưu đãi tuần sinh nhật

-  15%

(cộng dồn)

-  15%

(cộng dồn)

Đổi điểm

Đổi voucher: 500đ = 10.000 VNĐ

Các chương trình đổi điểm khác

Đổi voucher: 500đ = 20.000 VNĐ

Các chương trình đổi điểm khác

Ưu tiên

Nhận các thông tin ưu đãi trước

Nhận các thông tin ưu đãi trước

Được đặt giữ hàng trướcĐối tượng áp dụng:

Tất cả khách hàng của KMENS có nhu cầu đăng ký thành viên.


Cách thức đăng ký:

Khách hàng mua hàng online / trực tiếp tại cửa hàng cung cấp thông tin tên, số điện thoại và ngày sinh cho nhân viên KMENS để đăng ký thành viên.


Quy định thành viên:

Điểm tích lũy sẽ được thiết lập lại vào ngày 01/3 hàng năm, khách hàng nên sử dụng hết điểm trước ngày cuối cùng của tháng 2 để nhận ưu đãi tối đa.

Chương trình đổi điểm tuân theo những quy định riêng của từng chương trình.

Điểm thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.


Quy định khác:

Chính sách cho thành viên được quy định bởi KMENS, KMENS có quyền thay đổi những điều kiện, điều khoản áp dụng trong chính sách thành viên mà không cần báo trước.

Trong một số trường hợp, KMENS toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

KMENS.vn